Tagged: bahasa

Insya Allah

Penulisan Kalimat Insya Allah

الله ta’ala berfirman, “Mereka (Bani Israil) berkata: “Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk Kami agar Dia menerangkan kepada Kami bagaimana hakikat sapi...